รากฟันเทียม ดียังไง ใส่แล้วเหมือนฟันธรรมชาติที่สุด

- Implant -

รากฟันเทียม ฟันปลอมแบบติดแน่นเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปโดยที่ไม่มีการทำลายเนื้อฟันที่อยู่ข้างเคียง โดยเป็นรูปแบบการรักษาที่ให้ความสวยงามและใช้งานในการบดเคี้ยวได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด
รากฟันเทียม, สไมล์ดีไลท์, นนทบุรี

สรุปหัวข้อสำคัญ รากฟันเทียม

รากฟันเทียม (Dental Implant) คืออะไร

รากฟันเทียม หรือ รากเทียม (Dental Implant) คือ ฟันปลอมที่ติดแน่นและฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกร รากฟันเทียมจะผสานเข้ากับเนื้อเยื่อในช่องปากได้เป็นอย่างดีเพื่อช่วยทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปและให้ความรู้สึกและผลลัพธ์ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด เมื่อใส่รากฟันเทียมแล้วจะสามารถใช้งาน อาทิเช่น บดเคี้ยวอาหาร พูดคุย ยิ้มได้อย่างมั่นใจ ซึ่งในปัจจุบันการใส่รากฟันเทียมถือว่าเป็นการใส่ฟันปลอมวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง

ส่วนประกอบของรากฟันเทียม

1. รากฟัน (Fixture)

มีลักษณะคล้ายสกรูหรือน๊อตที่ฝังเชื่อมติดกับกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่ทดแทนรากฟัน วัสดุทำจากไทเทเนียม (Titanium) ที่เข้ากันได้ดีกับเนื้อเยื่อให้ความแข็งแรง ทนแรงบดเคี้ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปริมาณและคุณภาพของกระดูกรองรับรากฟันเทียม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้การรักษารากฟันเทียมได้สำเร็จ

2. แกนฟัน (Abutment)

อยู่ตรงกลางที่ระหว่างรากฟันและครอบฟัน เปรียบเสมือนโครงสร้างแกนฟันหลัก ทำหน้าที่เป็นตัวยึดรากฟันไทเทเนียมกับครอบฟันให้มั่นคง ทำจากไทเทเนียมหรือเซรามิค

3. ครอบฟัน (Crown)

เป็นส่วนที่เห็นในช่องปาก ผลิตจากเซรามิก, Zirconia, หรือโลหะ ทำรูปร่างและสีให้เสมือนฟันธรรมชาติ และใช้สำหรับบดเคี้ยวอาหาร การเลือกวัสดุขึ้นกับความสวยงามที่ต้องการ รวมถึงความแข็งแรงที่เหมาะสมกับฟันในแต่ละบริเวณ ทันตแพทย์จะทำการวางแผนเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมที่สุด ครอบฟันจะเป็นส่วนที่ทำให้ราคารากฟันเทียมมีราคาสูงขึ้นตามประเภทวัสดุที่เลือกใช้

รากฟันเทียม ส่วนประกอบ

รากฟันเทียมมีกี่ประเภท

รากฟันเทียมแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับสภาพภายในช่องปากความจำเป็นของบุคคล และประสบการณ์ของทันตแพทย์ โดยทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจะตรวจและประเมินเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล โดยจะประเมินสภาพกระดูกฟัน ประกอบกับการวินิจฉัยผ่าน CT SCAN ในเบื้องต้นก่อน

1. การฝังรากฟันเทียมโดยทั่วไป (Conventional implant)

เป็นการฝังรากฟันเทียมแบบทั่วไปในบริเวณที่มีการถอนฟันมาแล้ว (มากกว่า 3 เดือน) สำหรับการทำฟันรากฟันเทียมประเภทนี้พบว่า มีข้อจำกัดน้อยมาก หากมีการวางแผนการรักษาไว้อย่างดี ซึ่งปัญหาที่พบได้บ่อย เกิดจากคนไข้บางรายมีปริมาณของกระดูกที่น้อยมากๆ ในบริเวณที่จะทำการฝังรากฟันเทียม ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกกระดูกก่อนและคนไข้บางรายอาจมีเหตุให้ปลูกกระดูกไม่ได้ หลังจากฝังรากฟันเทียมจะยังไม่มีส่วนของครอบฟันในช่องปาก ใช้ระยะเวลาให้รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูก ประมาณ 3 เดือน จึงเริ่มทำครอบฟันถาวร

2. การฝังรากฟันเทียมทันทีหลังจากทำการถอนฟันธรรมชาติออก (Immediate implant)

เป็นการฝังรากฟันเทียมทันทีหลังจากทำการถอนฟันธรรมชาติออก สำหรับการทำฟันรากฟันเทียมประเภทนี้สามารถช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำได้อย่างมาก ลดการละลายของกระดูก ลดความเสี่ยงในการการเกิดเหงือกร่น โดยตำแหน่งฟันที่เหมาะจะทำด้วยวิธีนี้มักจะเป็นฟันหน้าหรือฟันกรามน้อย ต้องไม่มีพยาธิสภาพ ที่ปลายรากฟันของฟันที่จะถอน และต้องมีปริมาณกระดูกเพียงพอให้รากฟันเทียมยึดอยู่ หลังจากฝังรากฟันเทียมจะยังไม่มีส่วนของครอบฟันในช่องปาก ใช้ระยะเวลาให้รากฟันเทียมยึดติดกับกระดูก ประมาณ 3 เดือน จึงเริ่มทำครอบฟันถาวร

3. การต่อส่วนของครอบฟันทันทีที่ฝังรากฟัน (Immediate loaded implant)

เป็นการต่อส่วนของทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น การทำครอบฟันทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวรไปที่รากฟันเทียมทันทีที่ทำการฝังรากฟันเทียม สำหรับการทำฟันรากฟันเทียมประเภทนี้พบว่า ลดระยะเวลาของการรักษาลงได้ค่อนข้างมาก ฟันของคนไข้จะมีอยู่ตลอดเวลาและยังคงสวยงาม

รากฟันเทียม, implant

รากฟันเทียม เหมาะกับใคร

 • บุคคลที่สูญเสียฟันแท้ 1-2 ซี่ หรือหลายๆ ซี่
 • บุคคลที่มีปริมาณกระดูกเพียงพอต่อการฝังรากฟันเทียมหรือสามารถผ่าตัดเสริมกระดูกได้
 • บุคคลที่มีสุขภาพเนื้อเยื่อและเหงือกที่ดี
 • บุคคลที่มีกระดูกขากรรไกรหยุดการเจริญแล้ว
 • บุคคลที่ไม่มีภาวะที่ส่งผลต่อการหายของแผลในเนื้อกระดูก
 • บุคคลไม่สามารถใช้ฟันเทียมถอดได้
 • บุคคลที่ต้องการให้ฟันดูเป็นธรรมชาติมากที่สุด รวมถึงต้องการยิ้มและเสริมสร้างความมั่นใจ
 • บุคคลที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวให้ดีขึ้นหรือมาทดแทนฟันที่เหลืออยู่ซึ่งไม่แข็งแรงและไม่สามารถทำหน้าที่เป็นหลักยึดให้กับฟันเทียมชนิดอื่นๆ

รากฟันเทียม ไม่เหมาะกับใคร

 • เด็กที่อายุยังไม่ถึง 18 ปี เนื่องจากการเจริญเติบโตของกระดูกขากรรไกรยังเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่
 • ในกรณีที่คนไข้ตั้งครรภ์ ควรคลอดบุตรก่อนทำรากฟันเทียม
 • บุคคลที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคเบาหวานชนิดที่ไม่สามารถควบคุมได้ โรคมะเร็งที่รับการรักษาด้วยการฉายรังสีบริเวณใบหน้าและขากรรไกร โรคปริทันต์อักเสบรุนแรง โรคลูคิเมีย โรคไฮเปอร์ไทรอยด์
 • บุคคลที่รับการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกัน
 • บุคคลที่มีอาการไขข้ออักเสบรุนแรง รวมถึงบุคคลที่มีปัญหาเรื่องการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ
x-ray implant

รากฟันเทียมดียังไง?

 • การใช้งานเหมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • ป้องกันฟันล้มหรือฟันเอียงที่เกิดจากการสูญเสียฟัน
 • ไม่สูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียง
 • รักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียไปไม่ให้สลายไป
 • เสริมสร้างความแข็งแรงและสุขอนามัยในช่องปาก แผลมีขนาดเล็ก เป็นการรักษาที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเจ็บปวด
 • มีความสวยงาม ดูเป็นธรรมชาติ เพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 • ใช้เวลารักษาไม่นาน เพียง 30 –  40 นาทีต่อซี่
 • สามารถใช้งานบดเคี้ยวได้ดี เคี้ยวอาหารได้มีประสิทธิภาพเหมือนฟันธรรมชาติ
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน คงทน และถาวร
 • ทำร่วมกับฟันเทียมแบบถอดได้ ไม่มีปัญหาฟันปลอมขยับระหว่างการสนทนาหรือการรับประทาน

รากฟันเทียม ฝังได้ทุกคน?

รากฟันเทียมเป็นหนึ่งในตัวเลือกสำหรับการสร้างฟันทดแทนฟันธรรมชาติ แต่ก็มีข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่สามารถทำการฝังรากฟันเทียมได้ เช่น

 • ผู้ป่วยมีโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อการผ่าตัด เช่น เบาหวานที่คุมไม่ได้ และผู้ที่รับประทานยาละลายลิ่มเลือดบางชนิด
 • กระดูกบริเวณที่ฝังไม่เพียงพอ เนื่องมาจากการถอนฟันมาเป็นระยะเวลานาน อาจจะต้องทำการปลูกกระดูกบริเวณที่จะฝังร่วมด้วย
 • ผู้ที่รักษาโรคกระดูกพรุน เนื่องจากยาที่ทานอาจทำให้เกิดปัญหาต่อการหายของแผลได้
 • ผู้ที่มีปัญหาช่องปาก โดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่จัด คือมีการสูบบุหรี่มากกว่า 1 ซองต่อวันเป็นประจำ ส่งผลให้รากฟันเทียมไม่ยึดติดกับกระดูกได้
 • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เนื่องจากการเจริญเติบโตของขากรรไกรยังไม่เต็มที่

ขั้นตอนการรักษารากฟันเทียม

ขั้นตอนที่ 1

ทันตแพทย์จะตรวจภายในช่องปาก สแกนฟัน หรือพิมพ์ปาก พร้อมทั้งถ่ายภาพ x-ray และ CT Scan ตรวจมวลกระดูก เพื่อให้เห็นลักษณะกระดูกบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียม และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมสำหรับบุคคลนั้นๆ

ขั้นตอนที่ 2

เตรียมตำแหน่งที่จะผ่าตัดรากฟันเทียมให้พร้อม ทันตแพทย์จะปลูกกระดูก (Bone Graft) หากความหนาของกระดูกขากรรไกรบางหรืออ่อนเกินไปที่จะใส่รากฟันเทียม เเละปรับรูปร่างได้เพื่อให้รากฟันเทียมยึดเกาะกับกระดูกได้ดี ฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกร รอให้กระดูกยึดกับรากฟันเทียมประมาณ 3 – 4 เดือน ระหว่างที่รอสามารถใส่ฟันปลอมชั่วคราวได้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทันตแพทย์และความต้องการของคนไข้

การฝังรากฟันเทียม

ขั้นตอนที่ 3

หลังจากฝังรากฟันเทียม 3 – 4 เดือน ทันตแพทย์จะทำการนัดพิมพ์ปากและส่งให้ LAB ทันตกรรม เพื่อทำครอบฟัน (Crown) หลังจากนั้นประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทันตแพทย์จะทำการนัดเพื่อติดครอบฟัน ใส่ครอบบนรากฟันเทียม ซึ่งครอบบนรากฟันเทียมจะมีสีธรรมชาติใกล้เคียงฟันซี่ข้างเคียง

abutment implant

ขั้นตอนที่ 4

ทันตแพทย์ติดตั้งครอบฟัน เมื่อตรวจสอบเเล้วว่ารากฟันเทียม
ที่ผ่าตัดฝังเข้ากันกับกระดูกรอบข้างได้เรียบร้อย ทันตแพทย์จะติดตั้งโครงสร้างแกนกลาง (Abutment) เเละสวมครอบฟันติดเข้าไปที่แกนฟันเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ครอบฟันรากเทียม

คำแนะนำหลังการเข้ารับการผ่าตัดฝังรากฟันเทียม

 1. ภายหลังการผ่าตัด (ประมาณ 1-3 วัน) ควรรับประทานอาหารชนิดเหลวเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงเศษอาหารติดฟันและการก่อให้เกิดการระคายเคืองแก่บาดแผล หลังจากนั้นควรรับประทานอาหารอ่อนๆ หรือเคี้ยวง่ายๆ ประมาณ 1 สัปดาห์
 2. ภายหลังการผ่าตัด อาการบวมเป็นอาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หากมีอาการบวมมากผิดปกติหรืออาการเลือดไหลไม่หยุด ให้รีบติดต่อทันตแพทย์ทันที
 3. ห้ามรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดภายในวันแรกหลังการผ่าตัด
 4. ควรใช้น้ำยาบ้วนปากแบบฆ่าเชื้ออย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (ตอนเช้าและก่อนนอน) ใช้ติดต่อกันจนหมด
 5. หลีกเลี่ยงการบดเคี้ยวหรือการรับแรงกระแทกบริเวณที่ปลูกรากฟันเทียมในช่วงการรักษาแผล
 6. ควรนอนและหนุนหมอนสูงในช่วงระยะแรกหลังการผ่าตัด เพื่อช่วยลดอาการบวมที่อาจเกิดขึ้นได้
 7. ไม่ควรสวมใส่ฟันปลอมเก่าจนกว่าจะได้รับการแก้ไขจากทันตแพทย์ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อบริเวณแผลและการล่าช้าในการสมานของแผลได้

อาการที่อาจเกิดขึ้นได้ : หลังการผ่าตัดปลูกรากฟันเทียม อาจพบอาการบวมบริเวณเหงือกและใบหน้า ฟกช้ำบริเวณผิวหนังและเหงือก ปวดแผลผ่าตัด แผลผ่าตัดอาจมีเลือดซึมเล็กน้อย

การดูแลรักษา รากฟันเทียม

 • ควรใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 – 2 ครั้ง และควรใช้แปรงซอกฟันในการทำความสะอาดซอกฟันเพื่อป้องกันคราบแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของโรคเหงือกและปัญหาในช่องปากต่างๆ
 • ควรบ้วนปากด้วยน้ำยาที่ผสมสารฟลูออไรด์โดยกลั้วปากนานอย่างน้อย 1 นาทีก่อนเข้านอน
 • หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การเคี้ยวอาหารที่มีความแข็ง (น้ำแข็งหรือกระดูกอ่อน) ซึ่งสามารถทำให้ครอบฟันแตกหัก
 • พบทันตแพทย์เป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อตรวจฟันและสภาพของรากฟันเทียม
implant, Smile delight dental clinic

"ใส่ทดแทนฟันธรรมชาติแบบถาวร"

สรุปการทำรากฟันเทียม

Play Video

ค่าใช้จ่ายรากฟันเทียม ในแบรนด์ต่างๆ

Q&A คำถามที่พบบ่อยๆ เกี่ยวกับการทำ รากฟันเทียม

ใส่รากฟันเทียมเจ็บมั้ย

ขณะผ่าตัดจะไม่รู้สึกเจ็บ เนื่องจากทันตแพทย์จะให้ยาชาในเบื้องต้นก่อนการฝังรากฟันเทียมในกระดูกขากรรไกร ซึ่งในกระดูกไม่มีเส้นประสาทจะไม่ได้รับความเจ็บปวดอยู่เเล้ว อาจจะรู้สึกได้ถึงการสั่นสะเทือนจากการใส่เครื่องมือ โดยภายหลังในช่วงพักฟื้นหลังผ่าตัดอาจมีอาการปวดเล็กน้อย ซึ่งทันตแพทย์จะให้ยาแก้ปวด
เพื่อบรรเทาอาการ

ใช้เวลาในการใส่รากฟันเทียมนานหรือไม่

ในขั้นตอนการผ่าตัดรากฟันเทียม ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (ถ้าไม่มีการผ่าตัดอื่นๆ ร่วมด้วย) โดยหลังผ่าตัดต้องพักฟื้น 3 – 4 เดือน เพื่อให้รากฟันยึดติดกับกระดูกเรียบร้อยดี ก่อนเตรียมใส่ครอบฟันต่อไป

ฝังรากฟันเทียมแล้วใช้งานได้เลยหรือไม่

ในวันที่ฝังรากเทียม (แบบทั่วไป) จะยังไม่มีการทำครอบฟันใส่ให้ใช้งาน เนื่องจากต้องรอให้รากฟันเทียมมีการยึดติดที่ดีกับกระดูกก่อน โดยทั่วไปใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน จึงนัดคนไข้มาทำการสแกนฟันเพื่อทำครอบฟันต่อไป

ทำรากฟันเทียมคุ้มค่ากับการใช้งานหรือไม่

รากฟันเทียมจะมีราคาค่อนข้างสูง เเต่มีความทนทานและคุ้มค่าการใช้งานมาก โดยการใช้งานมีอายุยาวนาน 10 – 20 ปีขึ้นไป ซึ่งถ้าดูเเลรักษาให้ดีสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิต

ครอบฟันบนรากฟันเทียมมีกี่ประเภท

การเลือกชนิดของครอบฟันขึ้นกับหลายปัจจัย ในบริเวณฟันหน้าจะเน้นที่ความสวยงาม มักจะเลือกวัสดุที่เป็นสีเหมือนฟัน เช่น Ceramic หรือ Zirconia หากเป็นฟันหลังอาจเน้นในเรื่องความแข็งแรงในการใช้งานเป็นหลัก อาจเลือกชนิดที่เป็นโลหะหรือ Monolithic Zirconia การเลือกชนิดของครอบฟันทันตแพทย์จะช่วยวางแผนแนะนำให้ครับ

ใส่รากฟันเทียมจัดฟันได้หรือไม่

คนไข้ที่ใส่รากฟันเทียมต้องการจัดฟันในภายหลัง ถ้าฟันซี่นั้นใส่รากฟันเทียมมาเเล้ว จะไม่สามารถ
จัดฟันได้ เนื่องจากรากฟันเทียมไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ถ้าสามารถทำการเคลื่อนฟันซี่อื่นๆ ในช่องปากได้โดยไม่รบกวนตำแหน่งของฟันที่เป็นรากฟันเทียม การจัดฟันที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ที่มีรากฟันเทียม คือ การจัดฟันแบบใส ซึ่งสามารถเคลื่อนฟันเฉพาะตำแหน่งและกำหนดตำแหน่งการเคลื่อนฟันล่วงหน้าได้

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ มีอะไรอีกบ้าง

ในราคาของการทำรากเทียมจะมีการรวมส่วนของครอบฟันให้แล้ว กรณีที่ต้องใช้วัสดุพิเศษอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือกรณีที่กระดูกของคนไข้ไม่เพียงพอต่อการฝังรากฟันเทียมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งขึ้นกับชนิดและปริมาณของกระดูกที่ใช้

หลังฝังรากฟันเทียม ต้องพักฟื้นนานมั้ย

โดยทั่วไปการผ่าตัดฝังรากเทียมเป็นการผ่าตัดแบบเล็กมาก มักไม่มีอาการหรือมีอาการปวดเล็กน้อย คนไข้ควรทำการประคบเย็นบริเวณที่ผ่าตัดประมาณ 2 วันแรกหลังผ่าตัด หลังจากนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ทำการประคบอุ่น นอกจากนี้ควรทานยาปฏิชีวนะให้ครบโดสและทานยาแก้ปวดได้หากมีอาการปวด

Author

Share

บทความล่าสุด

เรื่องที่น่าสนใจ

รากฟันเทียม, สไมล์ดีไลท์, นนทบุรี

รากฟันเทียม ดียังไง ใส่แล้วเหมือนฟันธรรมชาติที่สุด

รากฟันเทียม เป็นชนิดของการทำฟันปลอมแบบติดแน่นเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปโดยที่ไม่มีการทำลายเนื้อฟันที่อยู่ข้างเคียง รากฟันเทียม แผลเล็ก เจ็บน้อย เหมือนฟันธรรมชาติมากที่สุด

รอยด่างขาว, white spot teeth, จัดฟัน

รอยขุ่นขาวระหว่างจัดฟันเกิดได้อย่างไร

รอยขาวขุ่นหรือจุดด่างบนฟันที่เกิดขึ้นระหว่างจัดฟันเป็นจุดแรกเริ่มของฟันผุที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยรอยขาวขุ่นที่เกิดขึ้นเกิดจากที่ผิวเคลือบฟันบางลงเพราะขาดแร่ธาตุ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับท่าน และเพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการเว็บไซต์ที่ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เป็นการเก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใดๆ ของผู้ใช้งาน

 • คุกกี้ประเภทการโฆษณา

  คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ เพื่อตั้งค่า ปรับแต่ง และนำเสนอข้อมูลหรือโฆษณาให้เหมาะสมตรงตามความสนใจและความชื่นชอบของท่านมากยิ่งขึ้น

บันทึก